ADANA KOLEJİ | Sıkça Sorulan Sorular

ÖĞRENCİLERİ MERKEZİ SINAVLARA HAZIRLAMAYA YÖNELİK BİR PROGRAM VAR MI?

Ortaokulumuzda ders saatleri dışında, sınava teşkil edilen derslerden öğrencileri sınavlara daha iyi hazırlamak amaçlı konu pekiştirme, okuduğunu anlama ve soru çözümleri yapılmaktadır. Öğrencilerin eksik oldukları alanlar ile ilgili etüt ve takip çalışmaları yapılmaktadır.
Liselerimizde ders saatlerinde üniversitede sorumlu olunan derslere ek saatler eklenerek konu pekiştirme, okuduğunu anlama ve soru çözümleri yapılmaktadır.

YABANCI DİL EĞİTİMİ, HERHANGİ BİR ULUSLARARASI STANDART İLE SERTİFİKALANDIRILMIŞ MIDIR?

Öğrencilerimizi merkezi sınavlara hazırlamaya yönelik Cambridge Assessment English sınav hazırlıkları yapılmaktadır ve kurumumuz bu sınavların Adana’da ilk uygulamaya başlandığı kurumdur. Cambridge Assessment English Sınav Merkezi, bu sınavın Placement Test, Placement Test for Young Learners, Linguaskill ve BULATS seviyelerini Adana’ya tanıtan ve yüzlerce öğrencimizin uluslararası geçerli bu sertifikayı almasını sağlayan öncü kurum olmuştur. Geothe Enstitute, Francais Instute, Board Of Burnaby School District, CIEP Ministere De LEducation France gibi uluslararası eğitim ve kültür enstitüleri ile ortaklıklarımız ve çalışmalarımız bulunmaktadır.

ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK GELİŞİMLERİ NASIL TAKİP EDİLİR?

Yapılan yazılı ve ortak sınavlar ile ölçme değerlendirme çalışmaları yapılır. Branş öğretmenleri ve rehber öğretmenler kendi alanları ile ilgili istatiksel çalışmalardan faydalanarak öğrenme eksiklerini tespit ederler. Öğrenciler ile birebir ve grup çalışması yapılıp, sonuçlarına göre veli ile iletişime geçilerek yönlendirme ve değerlendirme çalışmaları yapılır.

ÖĞRENİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDE ÖĞRENCİYE ÖZEL BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÇALIŞMALAR VAR MIDIR?

Rehberlik ve ders öğretmeni bazında öğrenciye özel bireyselleştirilmiş çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimine yönelik tespitler, değerlendirmeler ve çözüm bulunacak noktalarda rehberlik edilir. Süreçlerin tamamında veliler ile tam iletişimde program yürütülür.

OKULUN FİZİKİ DONANIMLARI NASILDIR?

Okulumuzda Anaokulu-İlkokul aynı binada, Ortaokul ve Liselerimiz ayrı binalarda bulunmaktadır. Kampüsümüz şehir merkezindededir, giriş tek noktandan ve güvenlik görevlisi nezaretinde olmaktadır. Tüm dersliklerimizde akıllı tahta ve internet bulunmaktadır. Konferans salonu, yarı kapalı spor salonu, Robotik STEM Atölyesi, bilgisayar dersliği, fen Laboratuarları, kapalı kafetarya, basketbol ve voleybol sahaları ve yemekhane bazı fiziksel alanlarımızdandır.

OKUL ÖĞRENCİLERİ, MEZUN ÖĞRENCİLER VE BUNLARIN VELİLERİNDEN GERİ BİLDİRİM ALABİLDİNİZ Mİ?

1960 yılında kurulan okulumuz Adana’nın eğitim öğretim hayatına devam eden en köklü kurumudur. Öğrencilerimiz ve velilerimiz ile her zaman diyaloğumuz sürmektedir. Bu diyaloğa kurum olarak büyük önem vermekteyiz.

ÖĞRENCİLERE 21.YY İHTİYAÇLARINA YÖNELİK YETENEKLERİNİ GELİŞTİRME AMAÇLI PROJE VE PROGRAMLARINIZ VAR MIDIR?

Anaokulundan Liselere kadar temel elektronik, dijital vatandaşlık, kodlama-yazılım, 3 boyutlu tasarım ve 3 Boyutu yazıcı kullanımı, maker şenliklerine hazırlık ve yarışmalara katılma gibi etkinliklerimiz ve derslerimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmeye, farkındalıklarını artırmaya, sosyal becerilerini görmeye ve geliştirmeye, potansiyelerini değerlendirmeye, kendilerini ifade ederek özgüven becelerini yükseltmeye yönelik dersler ve etkinlikler düzenlemekteyiz. Drama, Müzik, Spor ve Sanat Dalları, Robotik ve Stem Kulüpleri bazı projelerimizdir.

REHBERLİK VE PİSİKOLOJİK DANIŞMANLIK KONULARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR NELERDİR?

Her kademede, alanında uzman Psikolojik danışmanlarımız tarafından kişisel, sosyal, eğitsel alanda birebir, grup ile görüşmeler ve toplantılar yapılmaktadır. Veli ve öğrenci seminerleri düzenlenmekte, psikolojik danışma yolu ile öğrencilerin kişisel sorunlarını çözebilmesi ve çevreye daha iyi uyum sağlamalarına yardımcı olunmaktadır. “Önleyici – koruyucu rehberlik anlayışıyla, okul – aile – çocuk üçgeni çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Amacımız; öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüştürmeden çözebilmelerine yardımcı olmak; kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu ve kendini gerçekleştirebilen, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda hazırladığımız rehberlik programının, akademik kadromuz, öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşacağımız ortak çalışmalarla işbirliği içinde gerçekleştirmeyi ana hedef olarak yürütüyoruz. Mesleki Rehberlikte;

– Meslek seçerken öğrencilerimizin kendini tanıması, kişisel özelliklerini bilmesi gerekir. Uyguladığımız çeşitli envanterlerle,(Kendini değerlendirme envanteri, Akademik Benlik kavramı ölçeği, Mesleki olgunluk ölçeği gibi)gözlemlerimizle ve görüşmelerle onların ilgilerinin, yeteneklerinin, duygu ve ihtiyaçlarının neler olduğunu ortaya çıkarmakta yardımcı oluyoruz

– Meslekleri tanıtıp her mesleğin gerektirdiği yetenekler, geleceği, çalışma koşulları, gelir durumu, iş bulma imkanları gibi konularda öğrencileri bilgilendirerek çeşitli meslek sahiplerini okula davet ederek, meslekleri tanıtıcı kitaplar, kaynaklar, bularak, iş ve işçi bulma kurumu ile işbirliği yaparak kendisine uygun mesleği seçmesinde yardımcı oluyoruz.

– Üniversiteleri tanımalarını sağlamak için üniversitelerden tanıtıcı kaynaklar isteyip öğrencilerin incelemelerini sağlıyoruz. Ayrıca üniversitelere tanıtım gezileri düzenliyoruz.

– Yükseköğretim programlarının taban puanları, sınavlarda çıkan soruların derslere ve konulara göre dağılımı, Ortaöğretim başarı puanı, sınavlar ile ilgili bütün bilgileri öğrencilerimize veriyoruz.

– 9. sınıf öğrencilerimize alan seçiminde yardımcı olabilmek için onların ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkaran çalışmalar yaparak (ABKÖ, derslerden başarı durumu vs.)özelliklerine uygun alan seçmelerinde yardımcı oluyoruz. Eğitsel Rehberlikte;

– Öğrencilerimizin verimli ders çalışma alışkanlık ve tekniklerini kazanmalarına, başarılı olmalarına yardım edebilmek için “Ders Çalışma Becerileri ve Derslerin Çalışma Teknikleri” gibi konularda bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz.

– Öğrencilerin planlı ve programlı ders çalışmalarının sağlanması için rehberlik servisi tarafından günlük ve haftalık ders çalışma programları hazırlıyoruz.

Kişisel Rehberlikte;

– Öğrencilerin kişisel sorunlarını çözebilmesi ve çevreye daha iyi uyum sağlamaları için yardımcı oluyoruz. Bunun için çeşitli teknikler uygulayarak(Otobiyografi, problem tarama, sınav kaygısı ölçeği gibi) onların kaygıları, korkuları, ailevi sorunlar, sağlık durumları ve çevresiyle ilişkilerinde karşılaştıkları sorunları ile baş edebilmeleri için kendilerine rehberlik yapıyoruz.

– Okulumuzda rehberlik hizmetlerinin amacına ulaşabilmesi için okul-veli-öğretmen sıkı bir işbirliği içinde çalışmaktadır. Öğrenci sorunlarıyla ilgili olarak veliler rehberlik servisiyle randevu alarak görüşmeler yapabilmektedirler. Aile ve okulumuz arasında yeterli ve ortak bir rehberlik anlayışı sağlanmaktadır.

OKULDA İKİNCİ YABANCI DİL UYGULAMASI VAR MIDIR?

Okulumuzda 1. yabancı dil ingilizce olmakla beraber 2. yabancı dil olarak Almanca ve Fransızce seçmeli ders eğitimi verilmektedir.

KULÜP ETKİNLİKLERİ NELERDİR?

Okulumuzda, robotik-stem, spor, müzik, satranç, resim, tiyatro kulüpleri bulunmaktadır. Sene içerisinde Maker Faire (Geleceği Tasarlayanlar Bilim ve Robotik Şenliği), Müzik Grubu Gösterisi, drama ve tiyatro gösterileri gibi etkinlikler yapılmaktadır. Spor takımlarımız müsabakalara katılır. Ayrıca Satranç, Resim ve Edebiyat yarışmalarına öğrenci ürünlerimiz ile katılmaktayız.

HANGİ SPOR TAKIMLARI VAR?

Basketbol ve Voleybol spor takımlarımız bulunmaktadır. Ayrıca badminton, masa tenisi, tenis, jimnastik ve yüzme branşlarında yetenekli öğrencilerimiz de desteklenmetedir.

KAMPÜSTE SAĞLIK HİZMETİ VERİLMEKTE MİDİR?

Kampüsümüzde tam zamanlı bir hemşire ve belirli günlerde doktorumuz bulunmaktadır. Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaç duyması halinde en hızlı şekilde müdahale edilir.

OKULA KAYIT SÜREÇLERİ NELERDİR?

Anasınıfı ve ilkokul için: Öncelikle öğrencinin aday kaydı alınır. Rehber öğretmen gözetiminde görüşme yapılır. Görüşme sonucuna göre okula ve alınacağı sınıfa uygun olduğuna karar verilirse kesin kayıt işlemine geçilir. Ortaokul için: Öncelikle öğrencinin aday kaydı alınır. Öğrencinin akademik uygunluğunun tespit edilebilmesi açısından seviye tespit sınavı uygulanır. Bu sınavın sonucuna göre kesin kayıt işlemine geçilir.
Liseler için: Adana Koleji bünyesinde bulunan Özel Adana Fen Lisesi ve Özel Adana Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan LGS’ye göre öğrenci alır. Kesin kayıt tarihinden sonra boş kalan kontenjanlara da taban puanı altında kalmamak kaydı ile LGS’ye göre ön kayıt yoluyla, puan sıralamasına göre öğrenci alımı devam eder. Kayıtlar e-okul üzerinden yapılmaktadır.