ADANA KOLEJİ | Okulumuz

ADANA KOLEJİ

ORTAOKUL

Kariyer planlamanın temelini Adana Koleji Ortaokulunda atmaktayız.

 Adana Koleji Ortaokulu akademik çalışmalarının yanında proje okulu
olmayı hedefler.
 Öğrencilerini düşünen, üreten, özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştirir.
 Akademik çalışmalarında bireyi esas tutar.
 Tam öğrenme modeline dayalı olarak tarama, deneme sınavları yapar;
öğrencilerin eksiğini tespit eder ve buna yönelik çalışmalar düzenlerler.
 Adana Kolejinde her öğrenci sosyal, sportif ve sanatsal anlamda yeteneği
ölçüsünde çaba gösterir.
 Türkçenin yanında İngilizce, Almanca ve Fransızcayı Avrupa dil
standartlarına göre öğretmeyi hedefler. Adana Koleji’nde COMMON
EUROPEAN FRAMEWORK kapsamında dil öğretimi yapılır.
 Adana Koleji öğrencisi, Atatürk’ün göstermiş olduğu yolda ilerlemeyi
kendine görev bilir.

Adana Koleji’nde 8. sınıfta MEB sınavı için kurslar düzenlenir, ayrıca öğrencilerin
diğer sınavlara hazırlanmaları da göz önünde bulundurulur; ek derslerle
öğrencilere takviyeler yapılır.

Adana Kolejinde İngilizce, Almanca, Fransızca uluslararası dil sınavlarına öğrenci
hazırlanır. Adana Koleji sınav merkezi olup sınavlar okulumuzda yapılır.