ADANA KOLEJİ NEDEN ADANA KOLEJİNİ TERCİH ETMELİYİM ?

-EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ARANAN 10 KOŞULA UYGUN BİR KURUM OLDUĞU İÇİN ADANA KOLEJİ.

1-EĞİTİM

ADANA KOLEJİ anasınıfından başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise süreçlerinde öğrencilerinin kişisel olgunluk ve gelişimlerini akademik yeterliliğe uygun olacak şekilde ayarlar. ADANA KOLEJİ’nden mezun olan öğrenci toplumsal yaşama ve iş yaşamına doğru niteliklerle hazır olarak başlar.

2.ÖĞRETMEN

ADANA KOLEJİ üç nesildir öğretmen kökenli kurucular tarafından yönetilen bir kurum olduğundan öğretmen seçimine önem verir. Öğretmenlerin deneyimlerine, başarılarına ve öğretme yeteneklerine bakılır ve ADANA KOLEJİ’nde öğretmen olarak görev verilir. ADANA KOLEJİ’nde görev alan öğretmen kurumun olanaklarından yararlanır, kendilerini daha hızlı geliştirir ve günceller.

3-TESİS

ADANA KOLEJİ Adana’nın merkezinde ulaşım kolaylığı sağlayan bir kampüstür. Bu kampüste öğrencilerin entelektüel gelişimlerini tamamlamalarına yardımcı olan kütüphane ; basketbol, voleybol, futbol , tenise kadar geniş bir çerçevede sportif olanaklar ; kültürel alanlar; bilim laboratuvarları ve geleceğin teknolojisi robotik laboratuvar bulunur. ADANA KOLEJİ öğrencisini her yönden güncelleyerek toplum yaşamına kazandırır.

4- SINIFLAR

ADANA KOLEJİ anne-babaların çocuklarını kolejlere göndermesinin en önemli nedeninin sınıf mevcutları olduğunu bilir. ADANAKOLEJİ butik okul- butik hizmet anlayışıyla yakın takipli 48 metre karelik sınıflarda eğitimlerini planlar ve uygular. Sınıflarda öğretmen, öğrencileriyle daha çok ilgilenir ve öğrencileri yakından izler. ADANA KOLEJİ öğrencilerine iyi rehberlik eder ve öğrenciler de sınıfta daha fazla söz sahibi olarak kendilerine olan güvenlerini arttırırlar.

5- AİDİYET DUYGUSU

ADANA KOLEJİ 60 yıldır mezun veren, dünyanın her yanına yayılan bir mezun ağı olan bir kurumdur. ADANA KOLEJİ’nde eğitim gören bir öğrenci ADANA KOLEJİ’nin markasıyla yaşamı boyu yol alacaktır. ADANA KOLEJİ adı yaşamda birçok kapıyı ona açan önemli bir anahtar olacaktır. ADANA KOLEJİ’nden aldığı eğitim, kişisel performans değerlendirmelerinde mezunumuzu öne geçirecek adımlar oluşturacaktır.

6- VELİLER

ADANA KOLEJİ’nde veliler çocuklarının eğitimleriyle yakından ilgilenme olanağı bulurlar. ADANA KOLEJİ öğretmenin sorumlu olduğu öğrenci sayısını sınırlar , izlemesini buna göre yapar ve bu yüzden veli – öğretmen ilişkisi ADANA KOLEJİ’nde sağlıklı yürür.

7- AKADEMİK YETERLİLİK

ADANA KOLEJİ interaktif avantajlarını ; günlük, haftalık konu tarama, test kullanma , rehberlik çalışmalarını sınıf içerisinde akademik yeterliliğe yansıtır. Öğrencilerin konuyu anlayabilmesi her türlü çaba ve doküman kullanılır ADANA KOLEJİ’nde. ADANA KOLEJİ ÖĞRETMENİ anlattığı konuyu herkesin anladığından emin olana dek sürdürür anlatımını. ADANA KOLEJİ öğrencilerini bir sonraki adımlarına sağlam zemin hazırlayan bir kurumdur.

8- ESNEK MÜFREDAT

ADANA KOLEJİ müfredatlarında belli bir özerkliğe sahiptir. Değerler eğitimi, fen veya sosyal bilim ağırlıklı eğitim anlayışları ADANA KOLEJİ’ni diğer okullardan ayırır. ADANA KOLEJİ , öğrencilerine iyi hizmet verebilmek adına onları toplum yaşamına ve iş dünyasına hazırlayacak dersleri müfredatlarına ekler. Böylece günün değer ve şartlarına uygun bireyler yetiştirme fırsatı bulur. ADANA KOLEJİ’nin velilerin tercihlerinde üst sıralarda olması bu hizmeti sorunsuzca sunabilmesindendir.

9-ÇOK YÖNLÜ GÜÇLÜ BİREYLER

ADANA KOLEJİ öğrencilerini en az iki yabancı dil bilen , akademik yeterliliğe sahip, iş yaşamına uyum sağlayabilen, sportif ve kültürel yetenekleri ve hobileri olan bireyler olarak yaşama hazırlar. Baskın bireyler olmaları için dengeli programlar ve müfredatlar geliştirir. Sosyal sorumluluk projeleri ve ders dışı etkinliklerle bu güçlü dengeyi sağlayan ADANA KOLEJİ öğrencilerini yaşama dört dörtlük hazırlar.

10- TOPLUMSAL İLGİ

ADANA KOLEJİ öğrencilerini toplumun bir bireyi olarak görür ve toplumsal değişime öncülük edecek kişiler olarak onlara önemli bir eğitim sunar. ADANA KOLEJİ velileri , çocuklarının en iyi eğitimi, en iyi araçlarla aldıklarının huzurunu duyar. Akademik yeterlilik, müfredat esnekliği, sportif- kültürel tesislerin eğitime hizmeti, öğretmenlerin yeterliliği çocuklarının iyi bir eğitim alması için yeterli ekipmanlar olduğunun bilincinde olarak veliler ADANA KOLEJİ’ni tercih ederler.