ADANA KOLEJİ | Okulumuz

ADANA KOLEJİ

İLKOKUL

Çocuklar geleceğimizdir.
Öğrencilerimizin öğrenme ortamlarından öğretmenlerimizin gözetiminde eşit
ve etkin faydalanmalarını sağlamak temel amaçlarımızdandır. Öğrencilerimizin
gelişimleri ekip çalışmasıyla izlenir, çalışmalar ilgili birimlerimizin desteği ve
bilgisi dâhilinde gerçekleştirilir.

 Öğrencilerini yaşam boyu öğrenme bilinciyle yetiştirir.
 Öğrencilerin kapasitelerini en üst düzeye dönüştürmeyi ve yetkinliklerini
geliştirmeyi ilke edinir.
 Disiplin anlayışı, sevgi ve saygıya dayalıdır.
 Ekip ruhu yaratır ve bireysel gelişmeye yönelik etkinlikler düzenler.
 Öğrencilerine sosyal, kültürel anlamda destekleyici bir program uygular.
 Türkçenin yanında İngilizce, Almanca ve Fransızcayı Avrupa Birliği dil
standartlarına göre öğretmeyi hedefler.
 Atatürk’ün göstermiş olduğu yolda ilerlemeyi kendine görev bilir.

Adana Koleji her dersin özelliğine göre laboratuvarda ya da sınıflarda etkileşimli
akıllı tahta uygulamalarıyla ders işler.

Adana Koleji, öğrencilerimize kendileri olabilmenin verdiği özgüvenle yaratıcı ve
yeterli hissettirir.

Adana Kolejinde İngilizce uluslararası dil sınavlarına öğrenci hazırlanır. Adana
Koleji, sınav merkezi olup sınavlar okulumuzda yapılır.