Eğitim Teknolojileri Toplantısı

Eğitimde Yarım Asırlık Çınar...

İlkokul ve Ortaokulumuzda kullanılan ve kullanılması planlanan eğitim teknolojieri konusunda yönetimimizi STEM-Robotik Atölyemizde ağırladık ve sunumlar gerçekleştirildi. Adana Koleji akademik başarısının yanında 21.yy ihtiyaçlarına ve üretim şekillerine uygun olarak geleceğimiz olan çocuklarımız için çalışmaya devam ediyor.

İlk aşamada yöneticilerimiz ile ve sonrasında ilkokul ve ortaokul öğretmenlerimiz ile sunumlar, eğitimler ve uygulamalar şeklinde geçecek etkinliklere sırası ile devam ediyoruz...