CUMHURİYET BİZE EMANET

     Güzel yurdumun her mevsimi, her ayı ayrı güzeldir. Ancak ayların içinden “ekim” başkadır. Ekim ayı; çiftçilerimiz tarafından toprak ananın kucağına atılan tohumların ekilme zamanını bildirmesinin yanında, cumhuriyet tohumunun yurdumuz topraklarına atıldığı zamanı kapsadığı için bambaşka güzeldir. Yüce Ata’mız; “Cumhuriyet”i tam da bu ayda, 29 Ekim’de ilan ederek bizlere emanet bırakmıştır. Milletimizin karakterine en uygun olan yönetim şekli olan “Cumhuriyet” her geçen yıl kökleri daha da güçlenerek 99. yılına ulaşmıştır.

     Egemenliği halktan alan, halkın kendi kendini yönettiği bir sistem olan Cumhuriyet; hukuk sisteminden sağlığa, tarımdan sanayiye bizlere kazandırdığı o kadar şey vardır ki… Kadının toplum hayatındaki yerini, onlara seçme ve seçilme hakkı vererek sağlamlaştırmış olması en büyük kazanımlarından biridir.

     Toplumun ilerlemesini sağlayacak en önemli unsur eğitimdir. Toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri, kalkınmalarına ve bu kalkınma da ancak eğitimli insanla gerçekleşebileceğine göre; eğitim, toplumların var oluşları ve güçlenmesi için hayati önem taşımaktadır. Eğitim, toplumun ve insanın geleceğine yapılan en temel yatırımdır. İnsanlar; toplumsal yaşam şeklini ve bulundukları kültürel ve sosyal değerlerini, içinde bulunulan toplum için hazırlanan eğitimle öğrenmektedirler. Ulu önder Atatürk; “Eğitimdir ki; bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da köleliğe ve geri kalmışlığa terk eder.”  diyerek tüm dikkatleri eğitim üzerine çekmiştir.

    Cumhuriyet, eğitim alanında ciddi adımlar atılmasını sağlamıştır. Cumhuriyetimizi koruyacak, toplumumuzu çağdaş uygarlık seviyesine çıkaracak nesilleri yetiştirmek gibi önemli bir görevi üstlenen öğretmenleri yetiştirmek için Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim sisteminin ve öğretmenliğin yasal temelleri oluşturulmuştur.

    Cumhuriyetimizin temel taşlarından biri olan ve Ata’mızın; “En önemli ve verimli görevlerimiz, eğitim ve öğretim işleridir. Eğitim ve öğretim işlerinde kesinlikle başarı sağlamak gerekir. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak eğitimle olur.” sözünü kendisine ödev bilmiş olan ve 63. eğitim-öğretim yılına başlayan; Adana’mızın kökleri maziye uzanan dev çınarı Adana Koleji, eğitimde en büyük görevlerden birini üstlenmiştir. 63 yıldır olduğu gibi bugün ve bundan sonra da Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yetiştirdiğimiz çocuklarımızın bize büyük emanet olan Cumhuriyete en güzel biçimde sahip çıkıp onu koruyacağına inancımız sonsuzdur.

    Okulumuz Adana Kolejinin 43 yılına öğrenci, öğretmen ve idareci olarak tanıklık etmenin gururunu yaşamaktayım. Geçen zaman, yurdumuz için en büyük kazancın Cumhuriyet olduğunu gösterdi. 45 yılını tamamlamış olduğum öğretmenlik hayatımda Cumhuriyetimize, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkacak bu nesillerin yetiştirilmesine karınca kararınca katkı sunabildiysem ne mutlu bana.

    Öğretmenlik mesleğinin duayeni Kurucumuz Ahmet Küstü ve babası ile 32 yıl birlikte çalışarak Adana’nın eğitiminde büyük emeği olan Genel Müdürümüz ve Kurucu Temsilcimiz Leyla Göksel, rahat uyuyun çünkü BAYRAĞINIZ EMİN ELLERDE! Bugün okulumuz Adana Kolejinde büyüyen üçüncü nesil Kurucu Temsilcimiz ve Genel Müdürümüz Hande Melis Göksel ile Cumhuriyetimizin değerleri ve kurum kültürümüz korunup başarılarımız katlanarak artıyor.

    Ata’m, Ata’mın silah arkadaşları, Cumhuriyet için canını feda eden şehitlerimiz; rahat uyuyun çünkü CUMHURİYET BİZE EMANET!

 

HÜLYA UYSAL

Özel Adana İlkokul ve Ortaokulu Müdürü