ADANA KOLEJİ | Okulumuz

ADANA KOLEJİ
ANA SINIFI

Her çocuk özeldir.
Öğrencilerimiz; oyunla öğrenmeye başlar, kendini tanır, hayatın gerekliliklerini
kavrar ve kendine güvenmeyi başarır.
Ana sınıfı;
İlgi ve yeteneklerin saptanması,
İlkokula hazırlık yapılması,
Beceri ve değerler eğitimi verilmesi,
Düşüncede beceri kazandırılması,
Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere başlaması için çok önemlidir.
Ana sınıflarımızda öğrencilerimiz;
-Yaşaması ve yaşama mutlu, umutlu bakabilmesi için gereken sevgiyi öğrenir,
-İleride kendisine başarı getirecek çok önemli bir şeyi; özgüveni kazanır,
-Yaşamın her döneminde kendisine yardımcı olacak yeteneklerini keşfeder,
-Kendi yaşıtları ile birlikte olmasını sağlayan paylaşma yeteneğini geliştirir,
-Saldırgan ya da içedönük olmak yerine kendini ifade edebilmeyi öğrenir,
-Tüm yaşamı boyunca en çok ihtiyaç duyacağı sağlıklı iletişim kurma becerisini
geliştirir.

Adana Koleji, okul öncesi eğitimde çocuğun algılama yapısını, becerilerini ve
bilgi düzeyini artırır; ilkokula iyi bir temel oluşturmayı hedefler.

Adana Koleji ana sınıfı; çocukta merak uyandırmak, keşiflerde bulunmak, hayal
kurmak, yaratıcı etkinlikler yapmak, deneme-yanılma yoluyla oyun ortamında
öğrenmesini sağlamak için vardır.

Öğrencilerimizi; akademik anlamın yanında sevgi, saygı, hoşgörü gibi temel
değerlere sahip bireyler olarak yaşama hazırlarız.