Adana Koleji Arşiv Fotoğrafları

Adana Koleji Arşiv Fotoğrafları

Adana Koleji Arşiv Fotoğrafları

Adana Koleji Arşiv Fotoğrafları
TARİHÇEMİZ

Özel Adana Koleji Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (o zamanki adıyla Maarif Vekaleti) 05.05.1960 Gün ve 420.1/1354 sayılı yazısı ile açma izni ve 23.08.1960 gün ve 420.1/2617 sayılı yazısı ile öğretime izin almış, 1960-1961 öğretim yılında 2 şube ve 63 öğrenciyle Adana Şakirpaşa Havaalanı civarındaki bir binada eğitim-öğretimine başlamıştır.

Kurucusu ve ilk müdürü Matematik Öğretmeni Ahmet Küstü’dür.

Öğrenci mevcudunun hızla artması üzerine ilk binası yeterli olmamış ve okul, 1961-1962 öğretim yılında, Reşatbey Semtinde Stadyum civarındaki “Bosnalılar Köşkü” adıyla anılan binaya nakledilmiştir ve yine aynı yıl ilkokul bölümü açılmıştır.
M.E.B. nın 10.10.1962 gün ve 420.1/3518 sayılı yazısı ile lise açma izni alınmış, 1963-1964 öğretim yılında,M.E.B. nın 25.07.1963 tarih ve 420.1/2730 sayılı izni ile, Özel Adana Koleji bünyesinde, Özel Adana Lisesi eğitim-öğretime başlamıştır.
Özel Adana Koleji Ortaokulu ilk mezunlarını 1962-1963yılında, Lisesi ilk mezunlarını 1964-1965 yılında vermiştir.
1975-1976 öğretim yılında Baraj Yolu’ndaki 6500m2 arsa üzerinde inşaatı tamamlanan kendi binasına taşınmış ve tek bina olması nedeni ile ilkokul bölümünü aynı yıl kapatmıştır.

Özel Adana Lisesi 1982-1983 Öğretim yılından itibaren bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan “Anadolu Liseleri” statüsüne geçmiş ve öğretim süresi 7 yıla çıkarılmıştır.

1988-1989 öğretim yılı başında 18 derslikli ve ilk katında konferans salonu bulunan ek bina inşaatı bitirilerek, Özel Adana Lisesi ek binaya taşınmıştır.

Aynı yıl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 17 Ağustos 1988 tarih ve 420.1/28191 sayılı olurları ile 2 Anasınıfı ve 9 şubesiyle Özel Adana Koleji İlkokulu yeniden eğitim-öğretime başlamıştır.
Adana’da ilk Özel Fen Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı’nın 26 Haziran 1990 tarih ve 420.1/18624 sayılı izniyle 1990-1991 öğretim yılında Özel Adana Koleji bünyesinde “Özel Adana Fen Lisesi” adıyla eğitim-öğretime açılmıştır.Böylece güneyli gençlere yepyeni olanaklar hazırlanmıştır.

Özel Adana Koleji Eğitim Birimleri, Adana Valiliğinin 15.07.2002 tarih ve 29660 sayılı oluru ile “Adana Koleji Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları A.Ş” adıyla şirkete dönüşmüştür.
M.E.B. nin 24.07.2002 gün ve 9999 sayılı yazısı ile öğretime başlama izni verilen Yabancı Dil Ağırlıklı Lise (Süper Lise ) 2002 yılında Adana Koleji bünyesinde eğitim-öğretime başlamıştır. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 21.06.2005 tarih ve 54555 sayılı yazılarına dayanılarak, Anadolu Lisesine dönüştürülen Süper Lise, 2005 yılından itibaren Anadolu Lisesi olarak eğitim-öğretime devam etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü’nün 2010/30 sayılı genelgesi uyarınca Genel Liselerin Anadolu Liselerine dönüştürülmesi kapsamında Genel Lisemiz 2011-2012 öğretim yılından itibaren kademeli olarak kapatılmıştır.

Adana Koleji Eğitim Birimleri okul organizasyonu, akademik yapısı ve ders programlarıyla, klasik okul anlayışını yıkmıştır.Eğitim ve öğretim programları, öğrencinin sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde geliştirmesi ve kullanması amacıyla çok değişik sosyal ve sportif etkinlikleri içermektedir.

Adana Koleji uygulanan proje çalışmaları, kazanılan TÜBİTAK ödülleri, OKS ve OSS’ye hazırlık çalışmalarıyla öğrencilerine en iyi eğitimi vermektedir. ÖSYM’nin 2001 kitapçığında dil alanında Türkiye Özel Okullar 1.si olan Özel Adana Koleji’nin

1991′de ÖYS’de dil alanı Türkiye 1.si,
1992′de dil alanı Türkiye 5.si,
1998′de TM alanı Türkiye 51.si Adana 1.si,
2000′de dil alanında Adana 1.si,
2001′de sayısal alanı Türkiye 14.sü Adana 1.si,
2001′de dil alanı Türkiye 77.si Adana 1.si,
2002′de TÜBİTAK kimya olimpiyatları Akdeniz bölge 1.si
2006 OKS’de Türkiye 3.sü Adana 1.si,
2006 ÖSS’de Sayısal 2 puan türünde Türkiye 62.si Adana 3.sü,
2008 OKS’de Türkiye 1.si,
2008 OKS’de Adana 7.si,
2009 ÖSS’de Yabancı dil alanında Türkiye 7. si Adana 1.si,
2009 ÖSS’de Yabancı Dil alanında Türkiye 7.si Adana 1.si,
2010 SBS’de 500 tam puan alarak Türkiye 1.si olan 6 öğrencisi,
2011 SBS’de Adana 5.si olan öğrencisi başarının göstergesidir.
2012 SBS’de Adana 8.si, Adana 11.si
2013 SBS’de Adana 4.sü, Adana 7.si, Adana 9.su olan öğrencileri başarının göstergesidir.
2014 SBS'de Adana'da ilk 4'te 2, ilk 100'de 4, ilk 1000'de 18 öğrencimiz başarımızın göstergesidir.


ADANA KOLEJİ EĞİTİM BİRİMLERİ'nde öğretim tam gün ve karmadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ADANA KOLEJİ’nde en üst düzeydedir.Veli-Okul işbirliği en üst seviyede yürütülmektedir.