Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİMİZ

“Önleyici - koruyucu rehberlik anlayışıyla, okul - aile - çocuk üçgeni çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Amacımız; öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüştürmeden çözebilmelerine yardımcı olmak; kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu ve kendini gerçekleştirebilen, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda hazırladığımız rehberlik programının, akademik kadromuz, öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşacağımız ortak çalışmalarla işbirliği içinde gerçekleştirmeyi ana hedef olarak kabul ediyoruz.”


Mesleki Rehberlikte;
- Meslek seçerken öğrencilerimizin kendini tanıması, kişisel özelliklerini bilmesi gerekir. Uyguladığımız çeşitli envanterlerle,(Kendini değerlendirme envanteri, Akademik Benlik kavramı ölçeği, Mesleki olgunluk ölçeği gibi)gözlemlerimizle ve görüşmelerle onların ilgilerinin, yeteneklerinin, duygu ve ihtiyaçlarının neler olduğunu ortaya çıkarmakta yardımcı oluyoruz
- Meslekleri tanıtıp her mesleğin gerektirdiği yetenekler, geleceği, çalışma koşulları, gelir durumu, iş bulma imkanları gibi konularda öğrencileri bilgilendirerek çeşitli meslek sahiplerini okula davet ederek, meslekleri tanıtıcı kitaplar, kaynaklar, bularak, iş ve işçi bulma kurumu ile işbirliği yaparak kendisine uygun mesleği seçmesinde yardımcı oluyoruz.
- Üniversiteleri tanımalarını sağlamak için üniversitelerden tanıtıcı kaynaklar isteyip öğrencilerin incelemelerini sağlıyoruz. Ayrıca üniversitelere tanıtım gezileri düzenliyoruz.
- Yükseköğretim programlarının taban puanları, ÖSS’de çıkan soruların derslere ve konulara göre dağılımı, Ortaöğretim başarı puanı, ÖSS ile ilgili bütün bilgileri öğrencilerimize veriyoruz.
- 9. sınıf öğrencilerimize alan seçiminde yardımcı olabilmek için onların ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkaran çalışmalar yaparak (ABKÖ, derslerden başarı durumu vs.)özelliklerine uygun alan seçmelerinde yardımcı oluyoruz.


Eğitsel Rehberlikte;
- Öğrencilerimizin verimli ders çalışma alışkanlık ve tekniklerini kazanmalarına, başarılı olmalarına yardım edebilmek için “Ders Çalışma Becerileri ve Derslerin Çalışma Teknikleri” gibi konularda bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz.
- Öğrencilerin planlı ve programlı ders çalışmalarının sağlanması için rehberlik servisi tarafından günlük ve haftalık ders çalışma programları hazırlıyoruz.


Kişisel Rehberlikte;
- Öğrencilerin kişisel sorunlarını çözebilmesi ve çevreye daha iyi uyum sağlamaları için yardımcı oluyoruz. Bunun için çeşitli teknikler uygulayarak(Otobiyografi, problem tarama, sınav kaygısı ölçeği gibi) onların kaygıları, korkuları, ailevi sorunlar, sağlık durumları ve çevresiyle ilişkilerinde karşılaştıkları sorunları ile baş edebilmeleri için kendilerine rehberlik yapıyoruz.
- Okulumuzda rehberlik hizmetlerinin amacına ulaşabilmesi için okul-veli-öğretmen sıkı bir işbirliği içinde çalışmaktadır. Öğrenci sorunlarıyla ilgili olarak veliler rehberlik servisiyle randevu alarak görüşmeler yapabilmektedirler. Aile ve okulumuz arasında yeterli ve ortak bir rehberlik anlayışı sağlanmaktadır.


Başarıya Ulaşmakta;
- Kişi, ulaşmak istediği hedefe aklıyla odaklanmalı ve hedefine ulaşmak için o konuda edindiği ve de edineceği bütün bilgileri kullanmalıdır.
- Kişi,kaç kez hayal kırıklığına uğrarsa da hedefine ulaşmak için çalışmalarına devam etmeli, asla yılmamalıdır.
- Kişi, bir başkasının kendisiyle aynı doğrultudaki hedefine yönelik çalışmalarında başarısız olmasından etkilenmemelidir.
- Kişi, karşılaştığı sorunların çözümünün bir yerlerde mutlaka var olduğunu ve onu mutlaka bulacağını düşünmeli ve bu fikirle yaşamalı; sonuçta da başarıyı yakalayacağını hayal ederek hedefine emin adımlarla yürümelidir.


Hedef İçin Yöntemler;
Herkesin başarıya ulaşma adına kendine göre bazı hedefleri vardır. Hedefler ne olursa olsun bu hedeflere götürü prensipler aynıdır. Bu prensiplerden en önemlileri şunlardır:
Amacına ulaşman için gerekli olan her şeyle ilgilen.
Amacına ulaşmada yardımcı olmayacak şeyleri geçici olarak da olsa gereksiz gör.
Bütün benliğinle amacına kilitlen.
Tembellik yapma.
Basit ve manasız zevklerden geçici olsa da vazgeç.
Hep aynı şeyleri yapmaktan sakın.
Düşüncelerini hep ulaşacağın amaçla ilgili şeylere yönlendir.
Canının sıkıldığı zamanlarda hedeflerini düşün ve işinin başına koş.
İradesizliğe geçit verme.
Amacına ulaşmana engel olabilecek her şeye ilgisiz kal.
Hatalarına hiçbir zaman kılıf arama.
Eksiklerini sürekli gidermeye çalış.
Ani ve düşünmeden karar vermekten kaçın.
Karar verdikten sonra kararından dönme ki güvenin sarsılmasın.
Kimsenin önem vermediği vakitleri sen değerlendir.
Karşına çıkacak zorlukları mutlaka aşacağına inan.
Karamsarlığa kapılıp kendi kendini amacından uzaklaştırma.
Başarısızlıktan korkma.
Mutlaka bir gün başaracağına inan.
Ümitli ol.
Sakin ol.
Bekle.
Ve sonunda başarını kutla…
Başarı İçin;
Az yemeye dikkat et; çünkü boş mide dikkati dağıtır, dolayısıyla çalışma verimli olmayabilir.
Daima azimli olmaya çalış.
Düşüncelerini dağıtmamaya çalış.
Bugünün işini yarına bırakma, planlı ol.
Her işini yaşamının en önemli ve tek işiymiş gibi yap.
Bir işe başlamadan önce o işle ilgili zorlukları düşünüp kendi gözünü korkutma.
Eksiklerini düşün; korkma ve tedbir al.
Kafandan olumsuzlukları çıkar, kendine güven.
Zorlukların başarının gıdası olduğunu unutma.
Her hatayı yapabilirsin ama, bir hatayı iki defa yapma.
Sabrın insanlara önce zehir gibi geldiğini; fakat davranışlara yerleşince bal olduğunu unutma.
Beklemeyi öğren.
Sonunda mutlu olmanın kendi elinde olduğunu gör ve mutlu ol.