ŞUBAT SEVİYE BELİRLEME SINAVI
Haber Tarihi: 2016-02-11

Okulumuzda her yıl Şubat ve Eylül aylarında öğrencilerimizin sınıflarını belirlemek için Seviye Belirleme Sınavı yapılır. Şubat ayında yapılan sınavın %40’ı, Eylül ayında yapılan sınavın da %60’ı alınarak öğrencilerimizin sınıfları, başarı sıralamalarına göre belirlenir. Yaptığımız seviye belirleme sınavlarının temel amaçlarından biri bilgi birikimleri birbirine yakın öğrencileri aynı sınıflarda toplayıp, onların ihtiyaçlarına en uygun ders işleniş biçimini belirlemek ve bunu sınıflarda uygulamaktır. Yaz tatili ve sömestr tatili sonrasında yapılan Seviye Belirleme Sınavlarının bir diğer amacı da öğrencilerimizi tatillerde de ders çalışmaya teşvik etmektir. Öğrencilerimizin düzenli ders çalışmasına katkı sağlayan bu uygulamayla birlikte öğrencilerimiz üniversite sınavına da hazırlanmış oluyorlar. Ayrıca, Seviye Belirleme Sınavlarının sonuçlarına göre öğrenciler her yıl farklı arkadaş gurupları ile aynı sınıfı paylaşabildiklerinden Seviye Belirleme Sınavları sınıflar arası kaynaşmayı da güçlendiren bir unsurdur.